Transformatie Jeugdhulpstelsel - Regio West Brabant West

Verwey-Jonker onderzoek inspirerende gemeenten

VWS gaf het Verwey-Jonker Instituut de opdracht inspirerende gemeenten te vinden die erin slagen het jeugdhulpstelsel te transformeren, terwijl de jeugdhulp budgettair beheersbaar blijft. En bovenal dat gezinnen die het echt nodig hebben tijdig passende jeugdhulp krijgen. Verwey-Jonker selecteerde ondermeer Gemeente Roosendaal -en daarmee Jeugdhulpregio West-Brabant West- als voorbeeld hoe de jeugdhulp is georganiseerd. Naast Roosendaal zijn ook de stelsels van Deventer, Peel en Maas, Utrecht en Zaltbommel  onder de loep genomen. Dit zijn gemeenten die ook goede resultaten bereiken dankzij effectieve transformatietrajecten. Iedere regio heeft een eigen aanpak en er bestaan meer manieren waarop je jeugdhulp kunt organiseren. Regio West-Brabant West geeft graag gehoor aan de wens van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om met meerdere regio’s een landelijke denktank te vormen. Samen leren we van elkaar en zorgen we ervoor dat de jeugdhulp verbetert. Een belangrijke factor die bijdraagt aan de werking van het stelsel is de HBO+ opgeleide jeugdprofessional als spin in het web. In overleg tussen de gemeenten, SPRING Jeugdprofessionals -werkgever van de jeugdprofessionals- en de SKJ geregistreerde jeugdprofessionals is een unieke verdeling in verantwoordelijkheden ontstaan. De gemeenten bepalen zelf de inzet, positie en rol van jeugdprofessionals binnen hun gemeente. 
Kijk hier naar de enthousiaste boodschap van Onno De Zwart, directeur van Verwey Jonker Instituut.


https://www.linkedin.com/posts/jeugdhulpregio-west-brabant-west_verwey-jonker-instituut-over-succesvolle-activity-6852172669937360896-NYYI