CTRL8 Predictive

De toekomst voor zorgaanbieders jeugdhulp en GGZ is onzeker. Het is nog onduidelijk hoe en bij wie de gemeenten straks zorg in gaan kopen en met hoeveel budget. Ook het toekomstig beleid van de gemeenten is in veel gevallen nog onbekend waardoor zorgaanbieders niet weten hoe de zorgvraag eruit komt te zien. Daarnaast zijn er op dit moment jeugdigen in zorg, wat gaat daarmee gebeuren? Niemand kan de toekomst voorspellen maar met CTRL8 predictive heeft de zorgaanbieder een instrument in handen waarmee vanuit de brongegevens uit CTRL8 basis in combinatie met additionele data geavanceerde (‘what if’) scenario’s doorgerekend kunnen worden. Op basis hiervan is het mogelijk de best mogelijk scenario’s te kiezen en deze te vertalen naar dagelijkse operationele sturing en verantwoording.

Geïmplementeerde voorbeelden zijn een cliënt uitstroomprognose en de uitvalsmonitor voor SBG. INITI8 ontwikkelt deze toepassing in co-creatie met zorgaanbieders en wetenschappelijke instellingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *