Geestelijke Gezondheidszorg

Perspectief

De GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) is een zorgsector waarbij veel maatschappelijke voorzieningen samenkomen. In de eerste lijn (basis-GGZ) verleent zowel de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog hulp, terwijl voor de meer specialistische behandeling de tweedelijns gespecialiseerde GGZ-instelling de hulp verleent. Hierbij is een extra gegeven dat de jeugd-GGZ wordt ingekocht door de gemeenten en met een andere financiering werkt. Ook de verwijzerstroom loopt hier vaak via de gemeentelijk georganiseerde toegang naast de huisarts.

Voor de GGZ-aanbieder is er een complex samenspel ontstaan, waarin de maatschappelijke druk op de wachtlijsten, kwaliteit van zorg en kosten hoger is dan ooit.. Waarbij de maatschappelijke thema’s zoals verwarde mensen, agressie tegen hulpverleners breed worden uitgemeten in de pers en op social media. Daarnaast wordt de GGZ-aanbieder geconfronteerd met verschillende bekostigingssystematieken en administratieve eisen die moeten worden geadresseerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD).

 

INITI8 ondersteunt al bijna 10 jaar (jeugd)GGZ aanbieders bij het in control blijven, ondanks de snelle veranderende omgeving. Dit doet INITI8 door de aanbieders te ondersteunen bij het organiseren en efficiënt inzetten van haar informatiehuishouding. INITI8 combineert de data uit het EPD/ROM systeem met gegevens uit het financiële, personele en ROM-systeem om slimme combinaties en doorsnedes te maken. Hierbij is het van cruciaal belang dat de inzichten en dashboards aansluiten bij de informatiebehoefte van de doelgroep en echt zijn toegespitst op het gebruik binnen (bestaande) processen. INITI8 faciliteert en ondersteunt in de duiding van de informatie, zodat er op alle organisatielagen betere beslissingen genomen kunnen worden op basis van gevalideerde betrouwbare informatie.


Bovendien ontzorgt INITI8 bij het extern verantwoorden richting financiers en het Rijk op het gebied van outcome en ROM vraagstukken. Samen met de interne sturing zorgt dit voor een complete dienstverlening, waarbij transparante verwerking en presentatie van gegevens met state-of-the-art infrastructuur en tooling (PowerBI, Tableau) een belangrijk gegeven is. INITI8 doet dit voor alle vormen van zorg binnen de GGZ, van basis-GGZ tot forensische psychiatrie.


Ten slotte heeft INITI8 ook veel ervaring bij het analyseren van de efficiëntie van de GGZ-organisatie, bijvoorbeeld door de effecten van organisatie-kantelingen/reorganisaties cijfermatig in kaart te brengen en hierin te adviseren. Presteren vergelijkbare teams op dezelfde manier? Is de beoogde efficiëntieverbetering echt bereikt, en heeft dit geleid tot kortere wachttijden en hogere tevredenheid bij onze patiënten? Dit zijn enkele voorbeeld vraagstukken die INITI8 middels datamining, exploratieve analyse en predictive analyse samen met de aanbieder kan beantwoorden.

Ons team

Onze referenties

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo