Impact door Inzicht

Veranderende complexiteit in de Zorg en Sociaal Domein bestuurbaar houden met slimme informatie en Business Intelligence als een dienst (BIaaS) - Datagedreven werken.

Dat is wat ons drijft

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Procesgedreven thematische inzichten

Intelligente dataverbindingen over functionele (zorglogistiek, financieel, personeel, incident, kwaliteit) systemen heen, zowel binnen organisaties als over samenwerkende organisaties in zorgketens over de verschillende zorgsegmenten heen.

Daarmee wordt geĂŻntegreerde cross functionele planning en control op strategisch, tactisch en operationeel niveau gerealiseerd en kunt u datagedreven organiseren en werken.


Volledige BI stack als Cloud dienst

 Als onderdeel van onze dienstverlening opereren wij een volledige BI architectuur die ingeplugd kan worden bij onze klanten zodat zij zonder investering direct gebruik kunnen maken van hoogwaardige BI functionaliteiten,

Met de inzet van deze BI stack kunt u uw organisatie snel naar een hoger datavolwassenheid niveau brengen.
Transparant en consistent Datafundament

Nieuwe verbindingen en nieuwe inzichten maken uit bestaande data is wat ons team van data engineers en data scientists bezighoudt.

Een transparant, consistent en onafhankelijk datafundament is daarbij een belangrijk uitganspunt.

We hebben ervaring in de ontsluiting van vele bronsystemen middels dataconnectors, waaronder:

EPD
Financieel
Personeel
Kwaliteit
Incident
Care4
Exact
Beaufort
BergOp
Triasweb
USER
AFAS Profit
ADP Workforce
NetQ

Pluriform
Account-view
Monaco
Embloom

Jouw Omgeving
Care2 declareMediCore


Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

 Jeugdhulp 

Het jeugdhulpdomein is constant in ontwikkeling. Na de overheveling van de financiering van provincies naar gemeenten staan de jeugdhulpaanbieders voor een steeds grotere uitdaging.

Lees meer...

 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

GGZ

De GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) is een zorgsector waarbij veel maatschappelijke voorzieningen samenkomen. In de eerste lijn (basis-GGZ) verleent zowel de huisarts, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsycholoog hulp, terwijl voor de meer specialistische behandeling de tweedelijns gespecialiseerde GGZ-instelling de hulp verleent . 

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Sociaal Domein

INITI8 ondersteunt jeugdzorgregio’s en gemeenten bij het inzichtelijk maken van het zorglandschap met als doel wederzijds vertrouwen en dialoog.

Lees meer...

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

VVT

De VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) is een sector die constant in beweging is. Door de vergrijzende samenleving, veranderend beleid en personele problemen wordt er veel gevraagd van organisaties. 

Lees meer....