Sociaal Domein (Regios en Gemeenten)
Integrale Regie

INITI8 ondersteunt jeugdzorgregio’s en gemeenten bij het inzichtelijk maken van het zorglandschap. Door middel van sturings- en verantwoordingsinzichten stellen we gemeenten in staat om te kunnen (bij)sturen op kwaliteit en kosten van zorg.
Binnen de verschillende zorgregio’s en samenwerkende gemeenten heeft INITI8 gemeente- en wijkmonitors geïmplementeerd die door zowel gemeenten als zorgaanbieders als grote toegevoegde waarde worden ervaren in de samenwerking en transformatie
Ons team

Onze referenties

Demo logo
Demo logo
Demo logo
Demo logo