Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Veilig gezond oud worden

De VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) is een sector die constant in beweging is. Door de vergrijzende samenleving, veranderend beleid en personele problemen wordt er veel gevraagd van organisaties.  

INITI8 ondersteunt organisaties in de VVT bij de sturing, verantwoording en verbetering van de zorgprocessen. Met onze dynamische inzichten stellen we medewerkers van elke organisatie laag in staat om te reflecteren én vooruit te kijken. Door situaties uit het verleden inzichtelijk te maken en te koppelen aan acties bieden wij handvatten om de zorg vanaf de werkvloer tot aan de bestuurskamer te analyseren en te verbeteren. INIT8 legt hiervoor verbindingen tussen registratie en organisatie en voegt hier aan de datakant waarde aan toe. Hiermee wordt de complexiteit van de administratie teruggebracht tot heldere inzichten, zodat de juiste mensen op het juiste moment de juiste dingen kunnen doen.  

Deze gegevens bieden wij aan op meerdere platformen en via verschillende tools, zodat deze makkelijk gebruikt kunnen worden voor interne en externe verantwoording. Met onze dienstverlening bieden we dus een compleet pakket om de zorg te monitoren en, belangrijker, beter te maken.    

Ons team

Onze referenties

Demo logo
Demo logo